Σοβάτισμα Οικοδομών - Ecoktisis

 

 

Η ECOKTISIS αναλαμβάνει το σοβάτισμα οικοδομών , με υπευθυνότητα καθώς διαθέτει πολυετή πείρα  και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας παράλληλα πιστοποιημένα υλικά και μηχανήματα.
 
Παραδοσιακός Σοβάς       
 
Προετοιμασία   Υποστρώματος
Ο  γερός  σοβάς  προϋποθέτει  και  γερό  υπόστρωμα. Στις  νεόδμητες  οικοδομές , πριν   σοβατίσουμε,  πρέπει  να  αφαιρέσουμε  τους  ξυλότυπους   και  σίδερα που  τυχόν  έχουν  αφήσει  προηγούμενα  συνεργεία  Σε οικοδομές  που  έχει  μεσολαβήσει  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  από  το   χτίσιμο  μέχρι  την  έναρξη  των  σοβατισμάτων, είναι  απαραίτητο  το  "πλύσιμο"  των  τοιχοποιίων. Τέλος ,  τους  χειμερινούς  μήνες,  φροντίζουμε   σε  μπαλκόνια  ,  ταράτσες  ή  ακόμα  και  στο  εσωτερικό  του  κτιρίου  να  μη  λιμνάζουν  μεγάλες  ποσότητες  νερού  και  δημιουργούν  προβλήματα  στο  σοβά.
Τρόπος  Εφαρμογής
 Ο  παραδοσιακός  σοβάς  εφαρμόζεται  επί  το  πλείστον   με  μηχανή  σοβατίσματος (πρέσα) αλλά  και  με  το  χέρι.  Ο  πρώτος  τρόπος  είναι  πιο  διαδεδομένος  επειδή  γίνεται  πιο  γρήγορα   αλλά  και  πιο  οικονομικά  Όσον  αφορά  την  ποιότητα , με  σωστή  χρήση  της  πρέσας  μπορείς  να  επιτύχεις  σαφώς  καλύτερα  αποτελέσματα  από  μια  εφαρμογή  με  το  χέρι.
 
Υλικά  Παραδοσιακού  σοβά
Τα  βασικά  υλικά  του  παραδοσιακού  σοβά  είναι  άμμος  , ασβέστη  και   τσιμέντο.
Τα  παραπάνω  μπορούν  να  ενισχυθούν  με  ρητινούχα  γαλακτώματα,  latex, ενισχυτικές  ίνες.   Υαλοπλέγματα ,  χαλύβδινα  πλέγματα,  νευρομετάλ  είναι  υλικά  οπλισμού  σοβά   τα  οποία  χρησιμοποιούνται  κατά  περιπτώσεις. Επίσης, η τελευταία  στρώση  του  παραδοσιακού  σοβά  μπορεί  να  ενισχυθεί  ή  να  εφαρμοσθεί  εξ' ολοκλήρου  με  ποταμίσια  άμμο ή  άμμο  θαλασσής.
Διαδικασία  Εφαρμογής
Η  εφαρμογή  του  παραδοσιακού  σοβά   αποτελείται  από  3  βασικά  μέρη :
 α)  Πεταχτό
Το  Α  και  το  Ω του  παραδοσιακού  σοβά  αλλά  και  των  περισσοτέρων  ειδών  σοβά  είναι  το  πεταχτό. Μπορεί  να  ενισχυθεί   με   ρητινούχα  γαλακτώματα  για  καλύτερη  πρόσφυση  με  το  υπόστρωμα Η  εφαρμογή  του  με  χρήση  μηχανής  είναι  η   ιδανική.
 
β)  Λάσπωμα (αμμοκονία)
Πριν  το  λάσπωμα  και  μετά  το  πεταχτό  τοποθετείται  υαλόπλεγμα  οπλισμού  σοβά στις  τοιχοποιίες  και  νευρομετάλ  στις  σωληνώσεις. Με  το  λάσπωμα  αρχίζουμε  και  δίνουμε  μορφή  στις  τοιχοποιίες  και   στην  γενικότερη  όψη  του  κτιρίου.  Αλφαδιάζονται   και  ισιώνονται όλες  οι  επιφάνειες και διορθώνονται  τυχόν  κακοτεχνίες  προηγούμενων  συνεργείων. Προσπαθούμε  να  δώσουμε  την  καλύτερη δυνατή μορφή  στις  επιφάνειες επιβαρύνοντας  με  όσον  το  δυνατόν  λιγότερο  πάχος  σοβά  στις  τοιχοποιίες.  Ενισχύεται  με  ρητινούχα  γαλακτώματα  ή  latex για  καλύτερη  πρόσφυση  και  με  ενισχυτικές  ίνες  για  καλύτερη συνοχή (δέσιμο)  του  σοβά.
γ)  Τελική  στρώση (μαρμαροκονία)
Για   να  εφαρμόσουμε  την  τελική  στρώση, είναι  απαραίτητο  να  στεγνώσει  καλά  το  λάσπωμα έτσι  ώστε  να  συρρικνωθεί  φυσιολογικά  και  να  μην έχουμε  ρωγμές  στον  τελικό  σοβά. Ενισχύεται  με  ρητινούχα  γαλακτώματα  ή  latex για  καλύτερη  πρόσφυση  και  αδιαβροχοποίηση.. Η  τελική  στρώση, κυρίως εξωτερικά ,  δεν   πρέπει  να  εφαρμόζεται  σε  επιφάνειες  με  υγρασία  και  σε  περιόδους  με  έντονη  παγωνιά  ή  συνεχείς  βροχοπτώσεις. Τους  θερινούς  μήνες, είναι  καλό  οι  επιφάνειες  να  καταβρέχονται  πριν  την εφαρμογή  της  τελικής  στρώσης,  έτσι  ώστε  να  στεγνώνει  φυσιολογικά  και  να  τρίβεται  αποτελεσματικά.
 
Προδιαγραφές  Παραδοσιακού  σοβά
Τα  βασικά  πλεονεκτήματα  του  παραδοσιακού  σοβά  είναι  :
- Προστατεύει   το  σκυρόδεμα (μπετόν)  και  τις  τοιχοποιίες (τούβλα)  από  την  διάβρωση  λόγω  των  εξωτερικών  συνθηκών. Είναι η  ασπίδα  προστασίας  του  σκελετού  του  κτιρίου.
- Είναι  το  ιδανικό  υπόστρωμα  για  να  εφαρμοσθούν  αστάρι  και  στην  συνέχεια  ακρυλικά  ή  σιλικονούχα  χρώματα  τα  οποία  θα  προσφέρουν  την  τελική  και  ιδανική  προστασία  των  εξωτερικών επιφανειών .
- Προσφέρει  ένα  ικανοποιητικό  βαθμό  ηχομόνωσης στο  εσωτερικό  του  κτιρίου.
- Τα  υλικά  και  το  κόστος  κατασκευής  του  παραδοσιακού  σοβά  είναι  αρκετά  οικονομικά σχετικά  με   άλλα  είδη  σοβά  ή  τεχνικές  ξηρής  δόμησης.
Τα  βασικά  μειονεκτήματα  του  παραδοσιακού  σοβά  είναι  :
- Ο  παραδοσιακός  σοβάς  δεν  προστατεύει  από  την  υγρασία  και  δεν  προσφέρει  θερμομόνωση
- Αν  δεν  προστατευτεί  από  ειδικά  χρώματα,  είναι  ευάλωτος  στις  καιρικές  συνθήκες  όπως  παγωνιά, συνεχείς  βροχοπτώσεις ,  ξηρασία, αλμυρότητα.
- Και  τέλος  και  βασικότερο,  δεν  είναι  αυτόνομος. Αν  οι  τοιχοποιίες  δεν  είναι  γερές  τότε  θα  παρασύρουν  και  το  σοβά  με  αποτέλεσμα  συνεχείς  ρωγμές  και  κούφιους  σόβάδες
 
 
Έτοιμοι Σοβάδες          
 
Τσιμεντοειδής  Σοβάδες  Τριών  Στρώσεων
Η  διαδικασία  εφαρμογής των  έτοιμων  σοβάδων  τριών  στρώσεων  είναι  περίπου  ίδια  με  του  παραδοσιακού  σοβά.  Βασικό  πλεονέκτημα   είναι  η  άριστη ποιότητα  των  υλικώνκαι  βασικό  μειονέκτημα  το  κόστος  των  υλικών. Προστατεύουν  από  την  υγρασία και  την  παγωνιά  . Το  συνεργείο(σοβατζήδες)  πρέπει  να  έχουν  εμπειρία  στους  έτοιμους  σοβάδες   καθώς  ο  τρόπος  εφαρμογής  κρύβει  κάποιες  ιδιαιτερότητες.
 

Ρητινούχοι  Σοβάδες  Μιας  Στρώσης  και  Τελικής  Στρώσης
 Ιδανικοί  σοβάδες  για  το  τελικό  χέρι  του  σοβά. Υδαταπωθητικοί,  ελαστομερείς  και   ιδιαίτερα  ανθεκτικοί  καταργούν  την  ανάκη  βαφής.  Εφαρμόζονται  κυρίως μετά  το  δεύτερο  χέρι  του  παραδοσιακού  σοβά(λάσπωμα), αλλά  και  σε  όλες  τις  υφιστάμενες    επιφάνειες.
 
Σιλικονούχοι  σοβάδες  τελικής  στρώσης
 Ο  σιλικονούχος  σοβάς  συσκευάζεται   σε  μορφή  πάστας με  ψηφίδα  1mm  έως 2,5mm  και εφαρμόζεται  πάνω  στην  τελική  στρώση  παραδοσιακού  ή  έτοιμου  σοβά   και  καταργεί  την  ανάγκη  βαφής .Απαραίτητο  υλικό  για  πιστοποιημένα  συστήματα  εξωτερικής  θερμομόνωσης.Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτουν εξαιρετική υδρατμοπερατότητα.  Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτουν, είναι ιδανικοί  ως τελική επίστρωση στις κατασκευές
 

Ακρυλικοί  σοβάδες  τελικής  στρώσης
 Ο  ακρυλικός  σοβάς  συσκευάζεται   σε  μορφή  πάστας με  ψηφίδα  1mm  έως 2,5mm  και εφαρμόζεται  πάνω  στην  τελική  στρώση  παραδοσιακού  ή  έτοιμου  σοβά   και  καταργεί  την  ανάγκη  βαφής .Απαραίτητο  υλικό  για  πιστοποιημένα  συστήματα  εξωτερικής  θερμομόνωσης. Επιλογή  χρωματισμού  από  παλέτα.Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτουν, είναι ιδανικοί  ως τελική επίστρωση στις κατασκευές
 
Επισκευαστικοί  Σοβάδες
Είναι  ιδανικοί  για μερεμέτια αφού  είναι  ταχύπηκτοι  και  διαθέτουν  πολύ  καλή  ποιότητα  υλικού. Αντικαθιστούν  σε  πολλές  περιπτώσεις  επιφανειακά  το  σκυρόδεμα  , προστατεύοντας  τον  οπλισμό  του  μπετόν.
 

Στεγανωτικοί  σοβάδες
Σοβάδες  κρυσταλλικής  δράσης,  κατάλληλοι  για να  δημιουργήσουμε  λούκια,  σοβατεπί  και  στεγάνωση  οριζόντιων ή  κάθετων  επιφανειών
 
Σοβάς  με  Κουρασάνι
 Οικολογικός  σοβάς  με  κεραμάλευρο  και  ποζαλάνη,  που  αντικαθιστά  το  τελευταίο  χέρι  του  σοβά. Δημιουργεί  μια  ιδιαίτερη  αισθητική  με  νερά  στον  σοβά, και  αποφεύγεται  πλήρως  το  κόστος  βαψίματος. Εφαρμόζεται  και  σε  υφιστάμενα  κτίρια, καθώς  και  σε  θερμοπροσόψεις. Συνοδεύεται  από  ειδικό  αστάρι  αδιαβροχοποίησης. Επιλογή  χρωματισμού  από  παλέτα.

Έγχρωμοι Σοβάδες       
 
Έγχρωμοι  Παραδοσιακοί  Σοβάδες
 Για  να  χρωματίσουμε  τον  παραδοσιακό  σοβά  αρκεί  να  τον  αναμίξουμε  με  ειδικά  φυσικά  πετρώματα.
Αποχρώσεις  του  κόκκινου  επιτυγχάνονται  προσθέτοντας  σκόνη  κεραμιδιού, αποχρώσεις  του  γκρι  προσθέτοντας  φούμο  και  αποχρώσεις  του  μπεζ  προσθέτοντας  ώχρα.
Κύριο  μειονέκτημα  είναι  ότι  ενώ  αποφεύγουμε  τα  έξοδα  του  βαψίματος,  δεν  προστατεύουμε  τα  σοβατίσματα  και  κατά  συνέπεια  τις  τοιχοποιίες  από  την  υγρασία .
Ο   έγχρωμος  παραδοσιακός  σοβάς  συστήνεται   για  χρωματισμούς  υπογείων, αποθηκών  και  λοιπών  βοηθητικών  χώρων  όπου  δεν μας  ενδιαφέρει  τόσο  πολύ  το  τελικό   αισθητικό   αποτέλεσμα.
 
Έγχρωμοι  Έτοιμοι  Σοβάδες
 Οι  έτοιμοι  σοβάδες  μας  προσφέρουν  μια  μεγαλύτερη  ποικιλία  χρωμάτων, επιλέγοντας  το  χρώματα  τις  αρεσκείας  μας  μέσα  από  χρωματολόγια.
Πρίν   και  μετά  την  εφαρμογή  τους,  είναι  απαραίτητο  οι  επιφάνειες  να  ασταρώνονται  με ειδικό  γαλάκτωμα.
Οι  έγχρωμοι  σοβάδες  διακρίνονται  σε  ρητινούχους  και  ακρυλικούς. Οι  ρητινούχοι  σοβάδες  μπορούν  να εφαρμοσθούν  απευθείας  στο  δεύτερο  χέρι  του  σοβά (λάσπωμα)  και  είναι  σχετικά  φθηνοί. Οι  ακρυλικοί  σοβάδες εφαρμόζονται  μετά  την  τελική  στρώση  του  σοβά (μαρμαροκονία),  είναι  πιο  ακριβοί  αλλά  επιτυγχάνουν  καλύτερο  αισθητικό  αποτέλεσμα.
Βασικό  πλεονέκτημα  τους είναι  ότι  παρέχουν  προστασία  από  τη  υγρασία και  την  παγωνιά   στο  κτίριό  μας  χάρη  στην  σύνθεσή  τους  και  παράλληλα  αποφεύγουμε  τα  έξοδα του  βαψίματος.
Έγχρωμος  σοβάς  με  Κουρασάνι
 Οικολογικός  σοβάς  με  κεραμάλευρο  και  ποζαλάνη,  που  αντικαθιστά  το  τελευταίο  χέρι  του  σοβά. Δημιουργεί  μια  ιδιαίτερη  αισθητική  με  νερά  στον  σοβά, και  αποφεύγεται  πλήρως  το  κόστος  βαψίματος. Εφαρμόζεται  και  σε  υφιστάμενα  κτίρια, καθώς  και  σε  θερμοπροσόψεις. Συνοδεύεται  από  ειδικό  αστάρι  αδιαβροχοποίησης